Team (crisis) management

Design Thinking & Employee Experience in Team Management!

Design Thinking & Employee Experience zijn gebaseerd op de aanpak die ontwerpers hanteren bij het ontwikkelen van producten en diensten. Met deze methodieken zie je de mens achter het proces of het bedrijf en stel je deze weer centraal zodat er waarde gecreëerd wordt vanuit zingeving. Design Thinking & Employee Experience zijn ruime begrippen en kunnen op allerlei vraagstukken worden toegepast. Vanuit mijn professionele specialisatie richt ik mij specifiek op het domein van vernieuwend toekomstgericht human beings leadership en begeleid ik organisaties naar talent gedreven zelfsturende teams met een faciliterend leider.

Alles begint met wie het doet en voor wie je het doet!

Vanuit een oplossingsgericht denkkader, vallen we al snel in het patroon van gekende en vertrouwde oplossingen. Een nieuwe wereld gaat open als je eerst goed nadenkt en beschrijft wie jij als bedrijf, als team of als medewerker bent, wat wil je uitstralen? Matcht jouw team, jouw medewerker of bedrijf (nog) met de huidige manier van werken? Wie ben je eigenlijk en waarom doe je wat je doet en hoe je het doet? Zit je nog op het pad van datgene wat je initieel voor ogen had? Heb je aandacht voor jezelf, je collega’s en hoe jullie met elkaar omgaan in de dagelijkse werking? Met een open luisterend oor krijg ik een goed beeld van waar je naartoe wil, de basis van alles wat volgt. Geen traditionele old-school aanpak, maar sociaal innovatief co-creëren in een wereld in verandering om destructieve conflicten te vermijden of ze om te buigen naar een gezamenlijk gedragen doel.

Een combinatie van een intuïtieve én analytische geest!

Het beste resultaat combineert een open, creatieve geest met doelgericht procesdenken. Waar zitten de knelpunten in de processen en de werking van je team? Wat deed je eventueel zelf al om ze weg te werken? Welke ondersteuning bracht eventueel al hier en daar soelaas? Welke mogelijkheden zie jij zelf nog vanaf nu? Hoe zou je het willen zien als er geen belemmeringen in de weg zouden staan? Ontdek welke bronnen je nog niet hebt aangeboord en zie nieuwe opportuniteiten door in te zetten op je beide hersenhelften!

Constructief teamwork vanuit een kritische houding!

Een kritische houding getuigt van een sterk verankerde betrokkenheid. Zet je meest kritische medewerkers mee aan tafel, ze zijn zeer waardevol voor je bedrijf! Ze behoeden je voor ondoordacht handelen, let them speak! Ga de uitdaging aan en breng ze samen met de creatievelingen die “the sky is the limit” nastreven. Het vergt lef en een gezonde dosis humor en zelfmanagement om bewust voor deze dynamische vorm van teamwork te kiezen.

Bouwen, testen, leren en bijsturen!

Durf jij te starten met iets wat je nooit eerder hebt gedaan, vanuit een geloof dat het zal lukken maar met de aanvaarding dat het ook mag mislukken? Durf jij lessen te zien en van daaruit verder te evolueren en te experimenteren met verandering richting je doel? Stuur bij waar nodig met de continuous improvement filosofie en evolueer zo naar de meest optimale omstandigheden binnen de context die er is of creëer de door jou gewenste nieuwe context!